Snažíme se o co nejčistší práci. Nikdy nezamořujeme médium efekty grafických programů. Neplýtváme fonty ani nesouladnými obrázky.

Jednoduchost

Snažíme se tím nejhlubším způsobem rozlišovat mezi velkoplošnou reklamou, ofsetovým tiskem, web designem a jinými médii. Víme mnoho o jejich specifických požadavcích a snažíme se jim vycházet vstříc.

Respektuj osobnost média!

Každý projekt má svůj cíl. Jsem profesionálové, kteří grafiku podřizují vašim cílům. Nejkrášnější katalog je ten, který prodává.

Účelový přístup

Všechny naše návrhy jsou původní. Neopisujeme.

Originalita

Bereme smrtelně vážně i ty nejmenší projekty. Věříme, že i díky nám mohou brzy vyrůst v projekty mnohem větší.

Věnuj maximum každému projektu!

Naši grafici znají přesně všechny výrobní postupy, takže si buďte jisti, že realizované návrhy budou vypadat ještě mnohem lépe.

Praktičnost

Kreativita je bez dobrého řemesla zbytečná. Jsme důslední a snažíme se, aby všechny aspekty naší práce byly dokonalé. Snažíme se, aby všechny naše práce vypadaly skvěle i pod lupou.

Detail a technika